HK MIDT Case

Let’s VOPPL – optimering af psykisk arbejdsmiljø ® 2022
Da HK i 2019 ved et internt AMR-arrangement satte fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og deres jobfunktion, var det med vores stresspolitik-guide og stress-dialogkort som dagens midtpunkt. Formålet var at optimere og sætte fokus på den vigtige opgave, som landets arbejdsmiljørepræsentanter hver dag forsøger at løfte på deres arbejdsplads.

– Vi vil gerne være med til at give AMR’erne nogle værktøjer til deres arbejde, og i dag fik de en særlig og meget konkret guide med hjem, der er udviklet specielt til AMR’erne og deres arbejdsmiljø, lød det fra sektorformand i HK Stat Midt, Brita Andersen.
Som de første i Danmark fik dagens deltagere lov til at afprøve materialet, som faldt i særdeles god jord og gav anledning til rosende ord. Deltagerne gav efter endt spil udtryk for, at de nu kunne se pointen i, at håndteringen af stress i høj grad også handler om forebyggelse. Dialogkortene gav dem indblik i, at det med den rette tilgang til dialog er muligt at tage fat på nogle de emner, som er vigtige at italesætte, når det handler om stress. At kunne tale åbent og ærligt sammen om stress er en vigtig del af arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge stress på arbejdspladserne. Det må ikke være tabuiseret eller skamfuldt at tale om de ting, der er svære. Med dialogkortene bliver tungt og uhåndgribeligt stof pludselig gjort tilgængeligt og håndgribeligt, fordi kortene formår at skabe de rette retningslinjer og guidelines til at komme i gang med samtalen.
I bliver også bevidste om de vigtige faktorer såsom kommunikation og inddragelse af hele organisationen på alle niveauer, hvordan det gøres og hvornår det giver mening at gøre det. Uanset hvilken branche eller fagområde I arbejder med eller har behov for at udvikle, kan VOPPL-modellen anvendes til jeres virkelighed.

VOPPL – stresspolitik, trin for trin ® 2022
VOPPL – stresskort ® 2022
Dialogkortene og stresspolitikken er med andre ord unikke hands on-værktøjer, der på en overskuelig trin-for-trin facon guider arbejdspladsen gennem arbejdet med identificeringen, håndteringen og forebyggelsen af stress. Sektorformanden fra HK Handel Midt, Pia Thurøe, nikkede genkendende til materialets gode egenskaber og sagde således: Jeg havde en oplevelse af, deltagerne var meget tilfredse med at få konkrete redskaber med hjem til brug på deres arbejdspladser. Det var super fint, at de skulle forsøge at formulere en stresspolitik i grupper, og det viste også, hvor svært det kan være.
Dagens deltagere var efter arrangementet ivrige efter at komme hjem og præsentere materialet for deres kollegaer og chefer på deres respektive arbejdspladser. Det syntes at være mere klart for deltagerne, hvilken slags arbejdskultur, de ønskede sig implementeret: – At vi tager dialogen, og at det aldrig må betragtes som en svaghed, hvis nogen siger fra over for deres arbejdspres, og at vi som kollegaer skal styrke og bakke hinanden op, når der er nogen, der siger fra, sagde sektorformand fra HK Privat Midt, Anne Marie Bay.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.