Handelsbetingelser:

FIRMA INFO OG KONTAKT

Letsvoppl.dk
Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9,
2670 Greve Strand

CVR. nr. 34 97 19 86
Telefon: 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk

© Copyright 2020 all rights reserved

Lets VOPPL udbyder materialer, viden og produkter der giver virksomheder værktøjer til, at håndtere arbejdsmiljøet systematisk og strategisk. Både via dialogspil, kurser, workshop, foredrag, coaching og rådgivning. Online såvel i fysiske udgaver.

RETTIGHEDER OG OPHAVSRET

Indholdet på www.letsvoppl.dk er ejet af Collins v/Annette Collins.

Dialogspil, guides, kurser, artikler, fotografier, videoer, grafik, både online og fysisk materialer og anden offentliggørelse på www.Letsvoppl.dk, er tilhørende Letsvoppl.dk og stilles til rådighed for betalende kunder, og må kun benyttes til eget brug. Fremvisning, kopiering, videregivelse, udlejning eller udlån heraf er ikke tilladt.

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre straf og erstatningspligt.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til eget brug. Denne adgang gælder alene private personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden altså typisk din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra www.letsvoppl.dk v/Annette Collins, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af www.letsvoppl.dk, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

lt materiale (modeller, billeder, film og tekster), som er udarbejdet af Letsvoppl.dk, ejes af Let´s VOPPL v/Annette Collins. Hvis du ønsker at anvende førnævnte, bedes du venligst kontakte os på info@voppl.dk

Alt materiale, der udarbejdes specifik til dig som kunde, er dit eje.

Modeller, statistikker, skemaer og andet materiale udarbejdet af anden aktør, som bliver anvendt i forbindelse med undervisning, foredrag eller workshop, ejes af de respektive aktører

Kopiering, anvendelse til undervisning og gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra www.letsvoppl.dk v/Annette Collins.

BE­STIL­LING OG BE­TA­LINGBETINGELSER

På Letsvoppl.dk fin­des op­lys­ninger om pri­ser på de produkter der kan købes i shoppen. Produkterne kan be­stil­les, be­ta­les og af­spil­les på www.letsvoppl.dk (via en com­pu­ter, smartphones og tablets), Be­ta­ling kan ske på føl­gen­de må­der:

  • Ved brug af kundens betalingskort
  • Paypal
  • Ved mobilePay
  • Ved brug af rabatkode
  • EAN fakturatil offentlige virksomheder
  • Kontooverførsel (efter aftale) netto 8 dage fra faktueringsdatoen

Der kan betales med Dankort, VisaDankort, Mastercard og VISA-kort og kontooverførsel efter aftale med www.letsvoppl.dk . Ved bestilling skal kunden indtaste sit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre.

Letsvoppl.dk krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Sockets Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets. Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.
Der henvises til www.nets.dk for mere information.

Alle priser er i danske kroner og er inklusiv 25 procent moms.

Når kunden har købt et produkt online, modtager kunden en ordrebekræftelse på den opgivet e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, pris inklusiv moms, betalingsmetode samt en oversigt over det købte.

Ved udstedelse af rabatkoder, uanset om det giver en procentuel rabat eller en rabat i kroner, kan denne kun bruges én gang og der kan maksimalt bruges én (1) rabatkode pr. køb. Der kan ikke benyttes rabatkoder til køb af gavekort med mindre andet er angivet.

FRAGT
Vi sender med GLS Group og Postnord.

AFLYSNING, RETURRET OG FORTRYDELSESRET

Aflysning

Det vil som udgangspunkt altid være muligt at ændre på tidspunktet for en aftale. Vi finder ud af det sammen, men vi vil sætte pris på, at du henvender dig i så god tid som muligt.

Workshops, foredrag eller kurser gælder følgende regler:
• Aflysning senest 14 dage før afholdelsesdatoen faktureres med 25% af den aftalte pris.
• Aflysning 8 dage før afholdelsesdatoen faktureres med 50% af den aftalte pris.
• Aflysning mindre end 8 dage før afholdelsesdatoen faktureres med 100% af den aftalte pris.

Aflysning af online rådgivningsforløb og stresscoaching forløb:
Rådgivning kan aflyses uden fakturering op til 24 timer før den aftalte tid. Aflyses aftalen mindre end 24 timer før den aftalte tid, faktureres 100% af den aftalte timepris. Det samme gør sig gældende ved udeblivelse.

Køb af online forløb, dialogspil, guides, kurser
Idet le­ve­rin­gen af onlinedialogspil og online guides sker umid­del­bart ef­ter kun­dens be­stil­ling, giver kun­den ved be­stil­lin­gen samtyk­ke til, at le­ve­rin­gen af onlinedialogspil og online guides sker straks med den virk­ning, at kun­dens nor­ma­le 14 da­ges for­try­del­ses­ret bort­fal­der ved le­ve­ring.

Letsvoppl.dk forbeholder sig ret til at aflyse 1:1 rådgivning, foredrag, workshop, kurser, ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte tilmeldingen til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb. Kunden vil blive kontaktet pr. telefon eller e-mail ved ændringer. Letsvoppl.dk kan ikke garantere, at aflyste 1:1 rådgivning, foredrag, workshop, kurser, afholdes på et senere tidspunkt.

Leveringen af onlinedialogspil og online guides sker umiddelbart efter bestillingen og er til rådighed for kunden på de aftalte vilkår.

Køb af produkter på www.letsvoppl.dk er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lov om visse forbrugeraftaler.

Certificeringsuddannelse i VOPPL metoden
Obligatorisk:

Hvis I ønsker, at anvende VOPPL metoden og dens materialer til undervisningsbrug i eget kursus- og uddannelses regi, er det obligatorisk at gennemgå en Certificeringsuddannelse af VOPPL metoden. Dette for, at den som ønsker, at anvende og formidle VOPPL metoden og dens underliggende materialer, kan dokumentere at den enkelte har den nødvendige viden og kompetencer af metoden og arbejdsmiljø elementerne, som ligger under de respektive materialer.

Information om Certificeringsuddannelsen kan rekvireres ved at skrive til info@voppl.dk

Reklamationsret og returret
Vi modtager IKKE pakker sendt pr. efterkrav.

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt og sende til
info@voppl.dk og skriv Reklamation i emnefeltet og indsæt følgende ordrenr.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Emballagen på vareren, spil og guides må ikke være brudt og kan kun byttes hvis eller varen er i ubrugt stand.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Indsætte betingelserne for klippekort køb J GURMURK, forklaring på priserne skal ind, når dette er sat op til sidst

TRANSPORT
I forbindelse med køb af rådgivning, kurser, foredrag og workshop takseres kørsel ud fra statens kilometersats og tillægges udgifter til eventuelle broer og færger. Udgiften størrelse vil være oplyst på den modtagne faktura som sendes ved køb af ovenstående.


KUNDELOGIN OG BE­HAND­LING AF PER­SO­NOP­LYS­NIN­GER
Kun­dens køb af onlineprodukter, såsom kurser, dialogspil, guides, rådgivning kræ­ver, at kun­den op­ret­ter en kode, til at logge sig ind på sit køb på www.letsvoppl.dk. I forlængelse heraf, væl­ger kun­den et lo­gin (bru­ger­navn og pas­sword). Kun­dens ud­veks­ling af lo­gin-data sker i kryp­te­ret form via en sik­ker for­bin­del­se. Letsvoppl.dk bruger kun dine oplysninger til at sørge for, at kunden får informationer om adgang til og korrekt brug af online produkter og/eller deltagelse på det forløb, kunden har købt sig adgang til. Ydermere bruges kundens oplysninger til at kunne informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå og/eller det forløb kunden har købt må flyttes til en anden dato eller aflyses. Se punkt reglerne for fortrydelsesret og aflysning.

Kun­dens lo­gin er per­son­li­ge op­lys­nin­ger og må ikke vi­de­re­gi­ves til tred­je­mand. Kun­den bæ­rer an­sva­ret for an­dres mis­brug af dis­se op­lys­nin­ger.

Se endvidere persondatapolitikken på hjemmesiden her Let´s VOPPl tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Øvrigt
Alle aftaler/køb er bindende, men kan aflyses/annulleres jf. førnævnte regler om aflysning.

Du modtager en bekræftelse på alle indgåede aftaler/køb.


PERSONDATA OG TAVSHEDSPLIGT
I forbindelse med køb af vores produkter, rådgivning, undervisning eller udviklingsarbejde er www.letsvoppl.dk underlagt tavshedspligt, og denne tavshedspligt går forud for de registreredes rettigheder efter persondatareglerne. Det skal forstås således, at såfremt det er nødvendigt for min rådgivning, at jeg modtager oplysninger om konkrete medarbejdere, vil disse medarbejdere ikke automatisk blive informeret, sådan som det i andre tilfælde er påkrævet efter persondatareglerne. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret hos annettecollins.dk, er du velkommen til at kontakte os på info@voppl.dk og anmode om oplysningerne. I kan ligeledes gøre indsigelser i de oplysninger, der er registreret i henhold til persondataloven.

Alle medarbejdere er ydermere underlagt tavshedspligt og har ved bindende kontrakt underskrevet at overholde virksomhedens persondata og tavshedspligt reglementer.

Se yderligere under persondata her


HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al arbejde i forbindelse med dialogspil, guides og rådgivning sker på eget ansvar. Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i rådgivning og/eller arbejdet med dialogspil, kurser, workshop, foredrag eller anden aktivitet hos www.letsvoppl.dk.


FORBEHOLD

Letsvoppl.dk tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Vi ønsker at imødekomme enhver tvivl om købet, og du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller spørgsmål.

Vi takker for din ordre og ønsker dig en rigtig god dag.

De bedste hilsner fra

Team VOPPL
Letsvoppl.dk

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.