Konflikthåndtering

Hvad er en konflikt?
Konflikter er helt naturlige. De opstår, når vi er uenige om noget, og de kan være både negative og positive – det vigtige er, hvordan vi løser uenigheden.  

Din baggrund præger din måde at håndtere konflikter på
Der findes ikke to konflikter, som er ens. Vi møder konflikter forskelligt alt afhængigt af vores kultur, samfund, bagage, familiebaggrund, arbejdsplads og arbejdspladsens (konflikt)kultur. Alt sammen sætter det sit præg på hvert eneste sammenstød.

Konflikter på arbejdspladser opstår ofte, når trivsel og arbejdsmiljøet ikke fungerer. Årsagen til en konflikt kan opstå imellem kollegaer, teams, afdelinger, kollegaer og ledelsen eller mellem ansatte og en borger, patient eller kunde. Alle konflikter kan eskalere og få store konsekvenser for alle parter, hvis konflikten ikke stoppes i tide.


Konfliktudvikling kan illustreres på denne måde:

Grøn

Bliver konflikten i det grønne område, løses den af parterne selv. Eksempel: På et redaktionsmøde er to parter uenige om en historie. Hvis de to parter diskuterer, indtil de bliver enige, kan produktet blive bedre, og begge er blevet klogere på hinanden og på årsagerne til deres uenighed. Hvis en eller begge parter derimod forlader bordet og inddrager kolleger i uenigheden, bevæger konflikten sig fra grønt til orange område.

Orange

Konflikten har flyttet sig fra at være en uenighed mellem to parter til nu at involvere kolleger eller andre. Parterne forsøger måske at placere skyld og ansvar og trækker på tidligere oplevelser. På dette stadie kan tillidsvalgte på arbejdspladsen med fordel blive inddraget. Konflikten kan nu bevæge sig ned ad konflikttrappen ved, at parterne bliver bragt sammen og får talt deres konflikt igennem for at undgå en optrapning.

Rød

Når en konflikt er i det røde felt, er der ofte brug for uvildige konsulenter eller konfliktmæglere til at hjælpe med at håndtere konflikten. Det er ofte her, DJ kommer ind i billedet. En harmløs uenighed mellem to parter omfatter nu en række kolleger. Der skabes alliancer, der tales ikke længere med hinanden, men om hinanden. En stor del af den energi, der skulle bruges på arbejdet, bliver i stedet brugt til at undgå eller optrappe konflikten.

Skab fokus på det strategiske arbejde med konflikthåndtering på jeres arbejdsplads.

Kontakt os og få rådgivning til jeres kommende indsats.
Info@voppl.dk eller ring 31316019

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.