Kortlæg arbejdsmiljøet

Lav strategiske handleplaner.

En kortlægning af arbejdsmiljøet handler om at se på arbejdsforholdene i alle relevante aspekter af en organisation. Det gøres via det, der kaldes en APV (arbejdspladsvurdering). 

Når I kortlægger arbejdsmiljøet, øger I trivslen og arbejdsglæden på arbejdspladsen. Disse to ting er uhyre vigtige for produktiviteten. Samtidig skaber I en værdifuld arbejdsplads, som bliver bedre rustet til at håndtere den globale konkurrence i fremtiden – både i forhold til den innovative og teknologiske udvikling. Denne proces kan lade sig gøre i alle former for virksomheder – små som store, offentlige som private.

Herunder ses typer af emner, som I kan kortlægge på arbejdspladsen: 

 • Støj, akustik og vibrationer
 • Indeklimaet
 • Belysningen
 • Kontorfællesskaber
 • Omorganiseringer
 • Det psykosociale arbejdsmiljø, herunder stress
 • Sygefraværet

Lav en klar og skarp handleplan med VOPPL-modellen

Når en arbejdsplads skal arbejde med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø (det psykiske arbejdsmiljø), kan det være en god idé at vælge en metode, som hjælper dem gennem processen fra start til slut. VOPPL-modellen er en metode til at lave systematiske handleplaner i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Ved at følge VOPPL-modellens 5 trin: VIDEN, OVERBLIK, PLAN, PROCES og LÆRING, kommer man hele vejen rundt om hvert emne. På den måde udarbejdes der en strategisk handleplan, hvor man bliver i stand til at identificere, håndtere og forebygge til gavn for det gode arbejdsmiljø.Alle 5 trin har hver deres funktion til at styre kunden gennem arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø – både før, under og efter en proces sættes i gang. Samtidig vil kunden blive konkret på, hvem der gør hvad, hvornår, årsag samt hvordan tingene skal gøres. 

Kunden bliver også bevidst om vigtige faktorer såsom kommunikation og inddragelse af hele organisationen på alle niveauer, hvordan det gøres samt hvornår det giver mening at gøre det. Uanset branche, fagområde eller ønske om udvikling kan VOPPL-modellen anvendes til kundens virkelighed. 

Med VOPPL-modellen som metode kan kunden sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det øger trivslen, arbejdsglæden, produktiviteten og virksomhedens konkurrenceevne i fremtiden, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

LET’s VOPPL!
Overskueligt værktøj 
Håndterbart
Kan omsættes til enhver virkelighed
Kan anvendes af alle faggrupper
Medfølgende guide til at omsætte viden til handling
Et værktøj, som gør jer konkrete i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Lovkrav

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV. Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne bliver inddraget heri. 
 • En APV skal være skriftlig, ligesom den skal være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde gennem hele APV-processen.
 • Det skal fremgå klart, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
 • En APV skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Hvordan gør I det så?

I kan som arbejdsplads frit vælge, hvordan I griber APV-arbejdet an. Dog skal I være klar over følgende: 

 • At det er vigtigt, at medarbejderne deltager i hele APV-processen – det gælder både ved planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision.
 • Er I en virksomhed med flere end 10 ansatte, er det arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der skal deltage i APV-arbejdet. 
 • Er I en mindre virksomhed, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne ikke deltage på samme måde.

En APV skal indeholde disse 5 faser:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær.
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer samt udarbejdelse af en handlingsplan.
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Tips og idéer

 • Involvér hele organisationen i arbejdet med arbejdsmiljøet
 • Sæt god tid af til dialogen

 • Hent konsulenter ind, når der er behov for eksperthjælp på et givent område

 • Husk at kommunikere ud til alle

 • Giv plads til spørgsmål

 • Skab sammenhæng mellem det, I siger og gør. Det skaber tillid og motiverede medarbejdere, når indsatserne sættes i gang. 

 • Lav instruktioner til nye tiltag, fx hvad er den enkeltes rolle i en given indsats, og hvordan gør de?


Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Med en årlig arbejdsmiljødrøftelse sikrer virksomheden, at sundheden og arbejdsmiljøet altid holdes i stram snor. Det er lovbestemt af arbejdstilsynet, at alle virksomheder skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

En arbejdsmiljødrøftelse skal i overskrifter omhandle virksomhedens arbejde med sikkerheden og sundheden. Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), er det her, drøftelsen skal foregå.

Hent vejledninger og inspiration til den årlige arbejdsmiljødrøftelse her

Identificér, håndtér og forebyg

Det strategiske arbejde

Identificér, håndtér og forebyg

– Et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, som indeholder trivsel og arbejdsglæde.

I skal udarbejde en strategisk handleplan for, hvordan I vil gøre det. VOPPL-modellen hjælper jer i mål – trin for trin.

Identificering = Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Forebyggelse = Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Håndtering = Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Eksempler på indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Kommunikation, inddragelse og opfølgning af næste skridt vil være til stede i alle faser.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.