Skab fokus på Psykologisk tryghed – det er guld værd.

Let’s VOPPL – optimering af psykisk arbejdsmiljø ® 2022
PSykol

Når vi diskuterer mental sundhed på en arbejdsplads, er det uundgåeligt at nævne behovet for en kultur, hvor psykologisk tryghed trives. Dette indebærer en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker, fejl, ideer og bekymringer uden frygt for negative konsekvenser som ydmygelse, straf, afskedigelse eller tab af status.

Denne kultur er afgørende for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø, baseret på tillid, effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen. Det er en kultur, der fremmer innovation, mangfoldighed og kontinuerlig læring.

Uanset ens position, om man er leder eller administrativ medarbejder, uanset ens køn eller kønsidentitet, værdsættes alles bidrag som vigtige for virksomhedens vækst og bæredygtige udvikling. At fremme psykologisk tryghed på arbejdspladsen har den fordel, at det styrker individets potentiale, både i forhold til egne færdigheder og i forhold til samarbejdet med kolleger. Dette tilføjer merværdi til virksomhedens sociale kapital og gør arbejdspladsen produktiv, innovativ og attraktiv i det moderne arbejdsmarked. Det bliver en vigtig del af virksomhedens brand og bidrager til øget økonomisk, miljømæssig og social kapital.

For at etablere psykologisk tryghed på arbejdspladsen kan følgende retningslinjer skitseres:

 1. Ledelsen skal udvise empati og anerkendelse, og de skal gå forrest ved at vise åbenhed, sårbarhed og evnen til at indrømme fejl.
 2. Der bør oprettes rammer for åben kommunikation, hvor medarbejderne opfordres til at dele deres tanker og ideer gennem feedback-sessioner, enten individuelt eller i grupper. Åbne diskussionsgrupper bør også opmuntres for at fremme forskellige perspektiver.
 3. Der skal fokuseres på at fremme en kultur, hvor anerkendelse og positiv feedback er normen.
 4. Løbende evalueringer af nuværende, kommende og potentielle projekter og opgaver bør gennemføres.
 5. Fremme en mangfoldig og inkluderende arbejdskultur, hvor hvert individ værdsættes for deres unikke bidrag.

Arbejdet med at etablere psykologisk tryghed er en kontinuerlig proces, der udvikles og tilpasses i takt med interne eller eksterne ændringer, der kan opstå.

Hvordan arbejder man med at skabe psykologisk tryghed på en arbejdsplads?

    – Når vi skal arbejde med psykologisk tryghed, er den traditionelle form at have fokus på vores adfærd.

 1. En kultur der gælder for alle – vores forskellighed er vores styrke
 2. En kultur, hvor fejl er en del af vores læring, innovation og fremdrift
 3. En kultur der inkluderer diversitet og værdien i en mangfoldig organisation
 4. En kultur baseret på, tillid – samarbejde – åbenhed – sårbarhed
 5. En kultur, hvor vi er nysgerrige på hinandens forskellige behov
 6. En kultur, hvor feedback er en del af processen for at opnå trygge rammer på arbejdspladsen

  LÆS seneste artikel, Psykologisk tryghed ved Annette Collins til HK s arbejdsmiljøkonference HK Midt.  KLIK HER 

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.