Spil hinanden gode på job

Spil hinanden gode – til gavn for dig og din arbejdsglæde.

Trivsel på en arbejdsplads er først en succes, når alle trives. Det skal gælde ledelsen såvel som medarbejderne og rengøringspersonalet. Det skal kort sagt gælde for alle enheder og faggrupper – og vi har brug for hinanden for at nå dertil. 

Spil hinanden gode, det er guld værd – for din trivsel og arbejdsglæde.

Når en arbejdsplads skal arbejde med trivsel og arbejdsglæde, handler det om at lave strategiske handleplaner. Det er vigtigt, at det bliver en positiv og overskuelig proces, hvor I kan nå i mål med jeres indsatser. Som mennesker har vi brug for at kunne se resultater på vores indsatser, men for at det kan lykkes, kræver det, at vi arbejder på en strategisk facon – i dette tilfælde gør vi det for at kunne identificere, håndtere og forebygge det psykiske arbejdsmiljø til den videre optimering heraf. 

Materialerne er konkrete værktøjer, der giver jer mulighed for at arbejde selvstændigt med emnerne ude på jeres arbejdsplads. Værktøjerne er henvendt alle slags arbejdsgrupper – direktøren såvel som kantinemedarbejderen og salgsassistenten, og det er lige meget, om I er en mindre eller større arbejdsplads, eller om I befinder jer i offentligt eller privat regi.

Jeres værktøjer indeholder viden, dialogkort, guides og meget andet, som kan integreres til netop jeres virkelighed. Fidusen er, at ”tungt” stof er gjort til lettilgængelige hands-on værktøjer, der hjælper jer med at komme til bunds i, hvordan I bedst kan identificere, håndtere og forebygge til gavn for det psykiske arbejdsmiljø.

Har I spørgsmål til værktøjerne, er I altid velkomne til at kontakte os på mail: info@voppl.dk eller på telefon 31 31 60 19.

Let’s VOPPL arbejdsmiljøet
– fordi du og dine kollegaer fortjener det!


Spil hinanden gode – det er guld værd

Det handler om at skabe fokus på:

  • Det, der giver os energi
  • Det, det gør os glade
  • Det, der får os til at trives, både alene, men også i samspil med hinanden

Når vi trives og er omgivet af god energi, er vi mere kreative, effektive, og vi får overskud til at tilegne os nyt stof. Det betyder også, at vi får en god oplevelse, når vi hver dag går på arbejde.

Men hvordan gør vi det så? 

Det gør vi ved at vælge at spille hinanden gode på arbejdspladsen. Dermed vælger vi at styrke os selv og hinanden, både fagligt og menneskeligt. Resultatet er, at vi får større arbejdsglæde, når vi samarbejder med hinanden og løfter kerneopgaven i fællesskab.

Det gør vi ved at vælge at spille hinanden gode. Dermed vælger vi at styrke os selv og hinanden, både fagligt og menneskeligt. Vi får større arbejdsglæde, når vi samarbejder med hinanden, eller når vi hjælper vores kollegaer i tilfælde af, at de laver fejl, har en dårlig dag osv. Når vi har tillid til hinanden, er det nemmere at løfte kerneopgaven sammen, udvikle os og håndtere forandringer. 

Så hvordan kan vi “spille hinanden gode”? Nedenfor er nogle eksempler:
  • Anerkend dine kollegaer, når de har gjort det godt, fagligt såvel som menneskeligt – alle mennesker har brug for at blive set og anerkendt for det, de gør.
  • Del din viden og erfaring med dine kollegaer, hvis du eksempelvis har tilegnet dig en god rutine. På den måde kan du hjælpe andre til også at komme ind i en god rutine.
  • Bak dine kollegaer op i situationer, hvor de skal holde et oplæg og måske er plaget af nervøsitet. Du kan støtte med opmuntring før, under og efter oplægget. Det kan være en stor støtte for den enkelte, og det gør hele situationen tryg.
  • Brug anerkendende kommunikation i det daglige. Anerkendende kommunikation vil sige, at I har respekt for hinandens holdninger, og at alle idéer og tanker bliver hørt på lige fod med hinanden.
  • Husk, at alle mennesker kan begå fejl. Anerkend dine kollegaer i, at de har gjort det bedste, de kunne i en given situation.
  • Spørg ind, hvis du oplever en person, der ikke har det godt. Somme tider er det blot en smule interesse og omsorg, der skal til for at redde et andet menneskes dag. 

Hvorfor skal vi spille hinanden gode?

Når du behandler andre med respekt, har du valgt at have en anerkendende kommunikation med andre. Det giver god energi at bidrage til, at andre har det godt, og det styrker jeres sammenhold som kollegaer. Arbejdsglæden vil vokse, og jeres præstationer vil løfte sig på alle niveauer. Husk, at når vi trives, bliver vi den bedste udgave af os selv. Netop trivsel er nøgleordet til at skabe gode relationer på tværs af arbejdspladsen og dens arbejdsfunktioner.

Beslut jer for, at I har lyst til at spille hinanden gode. Lav en temadag, hvor I brainstormer og smider alle jeres idéer til, hvordan I spiller hinanden gode, på bordet. Stil jer selv spørgsmålet: “Hvordan kan mine kollegaer og min arbejdsplads spille mig god?”

Det er en god idé at skrive alt ned. Hvordan vil I være kreative og gøre jeres beslutninger visuelle? Det kunne eksempelvis være, at I investerer i plakater med gode budskaber, som kan hænges op på arbejdspladsen. Det kunne også være et fælles onlineforum eller en app, hvor I kan dele jeres tanker og idéer til tiltag. Alle idéer er gode, hvis blot de passer ind i jeres virkelighed.


Make my day happy

Synliggør jeres kultur om et godt arbejdsmiljø

For at ”make my day happy” kan realiseres, kræver det, at vi er gode ved hinanden. Det smitter, når vi smiler til hinanden og er i godt humør. Når vi husker at sige godmorgen og farvel til hinanden, rose veludførte arbejdsopgaver, og når vi udviser engagement og interesse i hinanden, privat såvel som arbejdsmæssigt.

Implementeringen af ”make my day happy” er en fælles indsats, som kræver noget af alle arbejdspladsens ansatte. I vil opdage, at den gode effekt hurtigt vil sprede sig som ringe i vandet, hvilket vil forandre miljøet på arbejdspladsen, som vil emme af positivitet og glade medarbejdere. Læs mere om Make my day happy her

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Prøv vores spil online

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.