Stress, når krav overstiger egne ressourcer

Hvad er stress?
Stress er, når vi oplever en belastet tilstand, når  ydre og indre krav overstiger de ressourcer, vi har. 

Langvarig stress kan have store konsekvenser for den enkelte både fysisk og psykisk og munde ud i, uarbejdsdygtighed, depression og andre sygdomme. Årsagerne til vores stresstilstand er helt individuelle men skal håndteres. 

Årsager til stress kan påvirkes af ting der sker på arbejdet og ting der sker i privatlivet: 

På arbejdet kan vi møde uklare og modstridende krav og andre årsager som får den enkelte kollega i ubalance og komme i en stresstilstand. F.eks. 

 • Krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid.
 • Konflikter på arbejdet
 • Forandringer på arbejdspladsen og i privatlivet
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Et for stort arbejdspres 

I vores privatliv kan vi opleve ubalance mellem krav og de ressourcer vi har, på baggrund af f.eks.

 • Sygdom i nære relationer
 • Renovering af hus
 • Skilsmisse
 • Transporttid
 • Egen sygdom
 • Efteruddannelse

Kend dine reaktioner på stress: 
Det gør dig i bedre stand til at forebygge situationer, der skaber ubalance i din hverdag, hvad enten årsagen er privat eller arbejdsmæssig.

Stresssymptomer:
(OBS! Stresssymptomer er ikke entydige hos den enkelte person. Gå altid til lægen, hvis du har fx trykken for brystet eller mærker andre fysiske symptomer, således du kan udelukke sygdom, som kræver lægelig behandling)

Fysiske tegn

– Anspændthed
– Hovedpine
– Åndedrætsbesvær
– Spændinger og uro i kroppen 
– Kvalme
– Ondt i maven 
– Hjertebanken 
– Trykken for brystet
– Svimmelhed
– Træthed
– Søvnproblemer

Psykiske tegn (følelser)

– Glemsomhed
– Frustration
– Koncentrationsproblemer
– Dårligt humør
– Negative tanker
– Humørsvingninger
– Sårbarhed
– Let til tårer
– Lav selvværdsfølelse

Adfærd

– Øget brug af kaffe, cigaretter, alkohol og stoffer
– Nedsat eller øget appetit
– Øget brug af medicin
– Øget antal af arbejdstimer
– Travlhed
– Konfliktopsøgende
– Bliver lettere vred 
– Undgår andre/isolation


Forebyg stress med et godt arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads

Et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, er med til at skabe sundhed og trivsel blandt kollegaerne. Det giver arbejdsglæde og forebygger stress på arbejdspladsen.

Trivsel og arbejdsglæde
Trivsel er et essentielt nøgleord for at få arbejdsglæde på arbejdspladsen. Trivsel er en individuel følelse. Den skal derfor håndteres ud fra den enkeltes behov. Arbejdet med den gode trivsel er en løbende proces, og det kan blandt andet ske ved at sætte fokus på relationerne i organisationen, sociale aktiviteter og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Lav strategiske handleplaner på arbejdspladsen
Identificer, håndter og forebyg stress på arbejdspladsen og indsæt processer, der er med til at løfte et sundt arbejdsmiljø. Arbejd strategisk med stress ved at lave systematiske handleplaner.Balance i privatliv og arbejdsliv
Balance mellem privatliv og arbejdsliv skaber ro, overblik og glæde i hverdagen. Du får overskud, mere energi og mod på nye tiltag i dit liv, fx efteruddannelse, nyt job eller påbegyndelsen af en ny hobby. Arbejdsmæssigt betyder balance, at du bedre vil kunne varetage dine arbejdsopgaver og være i god relation til dine kollegaer.

Sæt balance mellem privatliv og arbejdsliv på dagsordenen

Vi tilbyder:
– Individuelle stresscoaching-forløb
– Rådgivning til arbejdsgiver om stress
– Samarbejde om stressforløb
– Guide til at håndtere stress på arbejdspladsen

Prøv vores Stress dialog kort


VOPPL – stresskort ® 2022

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.