Løft det systematiske arbejde med VOPPL metoden

Jeres arbejde vil blive enkel og overskuelig

Den nye Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde Bekendtgørelse nr. 1838 af 14/12/2023, indfører en række krav og retningslinjer for virksomheder og organisationer med henblik på at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. Denne bekendtgørelse er udformet med det formål at fremme en systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, hvor risici identificeres, vurderes og håndteres på en proaktiv måde.

Nogle af de centrale elementer i den nye bekendtgørelse omfatter krav til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV), implementering af forebyggende foranstaltninger, oprettelse af nødvendige beredskabsplaner og sikring af tilstrækkelig information og uddannelse til medarbejderne. Desuden kan den indeholde bestemmelser om inddragelse af medarbejderrepræsentanter eller arbejdsmiljøorganisationer i beslutningsprocessen og krav til dokumentation og rapportering.

Vi har kikket på loven og vil fremhæve følgende punkter fra bekendtgørelsen: 

1.
Bekendtgørelsen ikrafttræder den 1. februar 2024 og har til formål, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljøet for alle på en arbejdsplads. Med yderligere tiltag i det strategiske arbejde med arbejdsmiljøet, skal denne reducere risikoen for arbejdsrelaterede skader og sygdomme. 

2.
Arbejdsgiveren skal sørge for, at gennemføre og vælge en metode til for en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Endvidere skal den skriftlige behandlingsmåde indeholde følgende elementer: 

1) En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

2) En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.

3) En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager samt oplysninger om hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.

4) En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

3.
Virksomheder skal følge nærhedsprincippet, når de bestemmer størrelsen af deres Arbejdsmiljøorganisation (AMO). Ifølge de nye regler skal handleplanen for arbejdspladsvurderingen (APV’en) være tilgængelig for alle medarbejdere, ledere og Arbejdstilsynet.

4.
Der er ikke længere krav om en kompetenceplan for valgte og udpegede medlemmer af AMO, men yderligere uddannelse skal stadig diskuteres årligt under arbejdsmiljødrøftelsen. Der er også indført ekstra beskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst for deres fagområde, idet deres opsigelsesvarsel forlænges med 6 uger i sådanne tilfælde.


Find bekendtgørelsen om systematik arbejdsmiljøarbejde her


All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.