Forandringer på arbejdspladsen

– Jeres dialog er guld værd

FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Forandringer er en fast del af de danske virksomheders virkelighed. Det kan være små såvel som store forandringer, hvor nye tiltag involverer dele af eller hele organisationen. Forandringerne kan være påvirket af både det interne og eksterne marked, hvor teknologiske, bæredygtige og innovative udviklinger er indiskutable vilkår. Det gælder både i Danmark og på det globale plan, og det er både i offentligt og privat regi.

De mange forandringer kan påvirke det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdspladser kan derfor med fordel sætte fokus på at arbejde strategisk med implementeringen af gode forandringspolitikker, som sætter retningslinjerne for, hvordan de vil håndtere forandringsprocesserne – og ikke mindst, hvordan de kommer succesfuldt i mål.

Forandringer koster penge, tid og en strategisk tilgang til at implementere dem på arbejdspladsen, hvis de skal virke efter hensigten og påvirke det gode arbejdsmiljø mindst muligt.

Det kan desuden være gavnligt for hele organisationen at sætte fokus på at optimere trivslen og arbejdsglæden blandt kollegaerne. Begge dele kræver involvering samt en overordnet handleplan for de nuværende, løbende og kommende forandringer.

TYPER AF FORANDRINGER

 • Flytning
 • Outsourcing
 • Intern omstrukturering
 • Nye ledelsessystemer
 • Nye arbejdsmetoder
 • Nye maskiner
 • Nye it-systemer
 • Nye kollegaer
 • Ny kaffemaskine
 • Nyt madkoncept i kantinen
 • Fusioner eller overtagelse
 • Nyt koncernsprog 

NÅR EN FORANDRING IMPLEMENTERES:

– reagerer dine kollegaer forskelligt på forandringen

– kræver det tid og tilvænning til den nye måde at gøre tingene på

– skal hele organisationen involveres i forandringen. Det giver tryghed, tillid og motivation for dine kollegaer

– skal I sørge for en tydelig og klar kommunikation, både før, under og efter at forandringen er implementeret

– skal du være opmærksom på stressreaktioner hos dig selv og dine kollegaer

– skal du evaluere på, om forandringen virkede efter hensigten

Hold fokus på din kollegas trivsel

 1. For nogle kollegaer kan forandringer være psykisk og fysisk udfordrende. Støt op om din kollegas reaktion og hjælp vedkommende gennem forandringsprocessen så godt, du kan. 

 2. Lav ekstra trivselssamtaler før, under og efter implementeringen af en forandring.

 • Lav en strategisk handleplan – anvend VOPPL-modellen
 • Optimér trivslen og arbejdsglæden
 • Lav en god forandringspolitik, der sætter rammerne for, hvordan I implementerer en forandring hos jer – hvem gør hvad, og hvornår gør de det?
 • Involvér hele organisationen – anvend IGLO-modellen (læs mere om IGLO-modellen her)
 • Anvend anerkendende kommunikation i hele processen (læs mere om anerkendende kommunikation her)
 • Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde – læs mere om emnet her

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoachingforløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Sæt fokus på trivsel og arbejdsglæde og styrk jeres forandringsprocesser

Køb dine trivselsdialogkort her

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.