Hvad er en konflikt?

Konflikter er helt naturlige. De opstår, når vi er uenige om noget, og de kan både være negative og positive – det vigtige er, hvordan vi løser uenigheden.  

Din baggrund præger din måde at håndtere konflikter på

Der findes ikke to konflikter, som er ens. Vi møder konflikter forskelligt alt afhængig af vores kultur, samfund, bagage, familiebaggrund, arbejdsplads og arbejdspladsens (konflikt)kultur. Alt sammen sætter det sit præg på hvert eneste sammenstød.

De fleste konflikter udvikler sig efter samme mønster.

Forskning i konflikter viser imidlertid, at de fleste konflikter og uoverensstemmelser udvikler sig efter det samme mønster. De går så at sige op ad den samme trappe – konflikttrappen.

Trinnene i en konflikt

Trinnene i en konfliktudvikling kan illustreres således:

Grøn

Bliver konflikten i det grønne område, løses den af parterne selv. Eksempel: På et redaktionsmøde er to parter uenige om en historie. Hvis de to parter diskuterer, indtil de bliver enige, kan produktet blive bedre, og begge er blevet klogere på hinanden og på årsagerne til deres uenighed. Hvis en eller begge parter derimod forlader bordet og inddrager kolleger i uenigheden, bevæger konflikten sig fra grønt til orange område.

Orange

Konflikten har flyttet sig fra at være en uenighed mellem to parter til nu at involvere kolleger eller andre. Parterne forsøger måske at placere skyld og ansvar og trækker på tidligere oplevelser. På dette stadie kan tillidsvalgte på arbejdspladsen med fordel blive inddraget. Konflikten kan nu bevæge sig ned ad konflikttrappen ved, at parterne bliver bragt sammen og får talt deres konflikt igennem for at undgå en optrapning.

Rød

Når en konflikt er i det røde felt, er der ofte brug for uvildige konsulenter eller konfliktmæglere til at hjælpe med at håndtere konflikten. Det er ofte her, DJ kommer ind i billedet. En harmløs uenighed mellem to parter omfatter nu en række kolleger. Der skabes alliancer, der tales ikke længere med hinanden, men om hinanden. En stor del af den energi, der skulle bruges på arbejdet, bliver i stedet brugt til at undgå eller optrappe konflikten.


Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Køb dine trivselsdialogkort her

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.