Annette Collins

Udvikler af VOPPL metoden
Underviser & foredragsholder

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål. 
Rigtig god dag !

Min tid på Christiansborg

Min tid på Christiansborg som rådgiver/politisk sekretær for et folketingsparti er en af de vildeste rejser i mit hidtidige arbejdsliv. Her lærte jeg ikke kun om parlamentariske processer, men også om samfundets opbygning og pressens indflydelse på et givent emnes bevægelse i forskellige retninger. Ydermere forstærkede det mine fagkundskaber inden for arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø og kommunikative kompetencer.

I løbet af de 12 år jeg var på Borgen, blev mit liv ganske politisk og arbejdet kom helt ind under huden på mig. Jobbet krævede stor etik, koncentration og fagligt stærke kundskaber til at kunne rådgive, motivere og sparre med mine kollegaer.

Hvis jeg stod overfor et område, jeg ikke var bekendt med, skulle jeg researche og indsamle viden og omsætte den til eksempelvis pressemeddelelser, notater til brug for debatter, udvalgsmøder mv. Denne viden kunne f.eks. indhentes fra lovstof, referater fra udvalgsmøder, artikler og fra møder på tværs af faggrupper.

Endvidere var det et must, at jeg kunne navigere i teams på tværs af grupper og afdelinger, og ikke mindst skulle jeg være bevidst om god etik i forhold til pressen og de andre partier. Det bevirkede, at jeg blev stærk i at samarbejde på trods af eventuelle uenigheder, og at jeg ligeledes blev i stand til at lytte og kommunikere på en anerkendende og skarp facon. Det er alt sammen kompetencer, jeg den dag i dag dagligt anvender i mit virke som selvstændig underviser og rådgiver.

Mit arbejde som rådgiver indebar også, at jeg skulle kunne rumme de mange hastigt omskiftende dagsordener, et arbejde byder på i en politisk organisation. Hver dag var forskellig fra den forrige, og ofte kunne dagsordenen forandre sig fra minut til minut. Konkret krævede det af mig, at planlægningen af mine arbejdsopgaver skulle være underlagt en overordnet koordineringsproces, som skulle kunne overholdes, selvom nye hasteopgaver let kunne opstå i løbet af arbejdsdagen.

Min force er, at jeg er rummelig, tålmodig, er udstyret med et godt humør og har en motiverende tilgang til relationen mellem opgaven, politikeren og jeg selv.

Udover at være rådgiver var jeg også kollega til nogle fantastiske ansatte – partimedlemmer, folketingsmedlemmer, pressen, administrationen og ikke mindst ansatte på tværs af partierne. Mine kollegaer var et af de vigtigste elementer mit fundament for at kunne navigere i det daglige virke. Jeg har fortsat gode bekendtskaber fra min tid på Christiansborg, både på tværs af partierne, fra pressen mv.

Derfor tøvede jeg heller ikke med at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, hvor jeg endte med at være i 7 år, indtil jeg fratrådte min stilling på Christiansborg. Lovstof, viden om arbejdsmiljøet og gode relationer var mit stærke kort på hånden som arbejdsmiljørepræsentant. Konkret var mine arbejdsopgaver at udarbejde årshjul, APV, personalepolitikker mv. og få dem sat i system. Under de givne emner blev der udarbejdet dybdegående værktøjer, som skulle være behjælpelige i arbejdet med at håndtere emnerne i fremtiden på arbejdsstedet. Min fornemmeste opgave var dermed at transformere viden til handling. 

I den tid jeg var arbejdsmiljørepræsentant, skete der en  omorganisering af hele vores organisation. I et samarbejde på tværs af faggrupper og ledelse var jeg en del af en udviklingsproces om implementering af ny organisation, der i alt varede 4 år. Denne proces blev min platform til at omforme min viden om arbejdsmiljø til praktiske “hands on”-processer. Opgave gav mig yderst stærke kompetencer til at kunne se, hvordan viden omformes til direkte implementering. I samme ombæring blev jeg efteruddannet inden for arbejdsmiljø, både i form af kurser og uddannelse.

Min læremester i processen var blandt andet min kære kollega Bent Gravesen, chefkonsulent i arbejdsmarkedspolitik og ekspert på arbejdsmiljøområdet. Vores samarbejde har været et stærkt værktøj for min egen udvikling indenfor området, og vi har bevaret vores samarbejde efter tiden på Christiansborg. 

Inden min fratrædelse på Christiansborg blev jeg headhuntet af HK-forbundets kursusafdeling til at undervise i politiske ideologier, den danske model og det psykiske arbejdsmiljø. Det blev indgangsvinklen til min drøm om at starte selvstændigt som rådgiver og underviser indenfor feltet.

Uddannselse

 • K.U., Sprog & Kultur

  2006-2007

 • V.U. Projektledelse
  2003
 • V.U. Voksen Pædagogik
  2014
 • V.U. Læringsstile & metodik uddannelsen
  2017 – 2018

Ekspertområder

Efter mange år som selvstændig kan jeg i dag stolt kalde mig ekspert på arbejdsmiljøspørgsmål og deres essens, både i forhold til ansatte og ledere. Løbende efteruddannelse, sparring med erhvervslivet, netværksgrupper og andre gør, at jeg kan tilbyde rådgivning, undervisning og “hands on” processer, hvor du får evidensbaserede værktøjer, der virker.

Det betyder i praksis, at de modeller og materialer, jeg anvender, er vidensbaserede og har substans bag sig. Jeg elsker at undervise og rådgive, og jeg har særligt gode kompetencer inden for:

 • At omsætte viden til direkte brugbare værktøjer.
 • At give værktøjer til ledere som de kan anvende som ledelsesværktøjer.
 • At give værktøjer til ansatte som de kan anvende i det daglige arbejde.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.