Bevægelse er med til at øge din kollegas trivsel

År efter år beviser forskning, at motion og bevægelse i arbejdstiden er uhyre vigtigt på en lang række parametre, som er essentielle for en succesfuld og velfungerende arbejdsplads. Bevægelse er nøglen til:

  • Mindre sygefravær
  • Forøget produktivitet
  • Bedre helbred
  • God fællesskabsfølelse blandt kollegaerne

Og meget mere!

Kombineres disse positive følgevirkninger med hinanden, udgør de tilsammen opskriften på en sund og velfungerende arbejdsplads, som huser glade og balancefyldte medarbejdere. Der er tale om en positiv spiral, idet en medarbejder, som trives både fysisk og socialt, automatisk vil blive i stand til at yde mere og bedre. Arbejdspladsen vil da kunne fremvise sorte tal på bundlinjen, hvormed der skabes et økonomisk incitament til at fortsætte den gode stime med motion og bevægelse.

Virksomheder, som endnu ikke er hoppet med på bevægelsesbølgen, har god grund til at komme i gang med at få implementeret motion på arbejdspladsen. Spørgsmålet er, hvorvidt det skal introduceres som et valgfrit tilbud eller som en obligatorisk del af dét at gå på arbejde.

Et treårigt forsøg blandt 600 medarbejdere i plejesektoren i København viser, at næsten hver anden, som har fået indført obligatorisk motion i arbejdstiden, har fået et bedre arbejdsmiljø (kilde: HK). Forsøget resulterede efterfølgende i, at motion blev gjort obligatorisk for alle medarbejdere i kommunen.

For nogle mennesker kan offentlig motion på arbejdspladsen dog både være:

  • Grænseoverskridende
  • Tidskrævende
  • Anstrengende
  • En sur pligt, som man gerne vil undgå

Det handler derfor om at finde en stabil balancegang, hvor medarbejderne ikke associerer den daglige motion med en sur pligt, som ender med at køre dem ned eller gøre dem nervøse. Motionen skal ske på medarbejdernes præmisser, og det er her, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kommer ind i billedet. Det er dem, som med respekt for medarbejdernes ønsker og behov, skal gå forrest i implementeringen af motion på arbejdspladsen.

Walk and talk

Hold jeres møder imens i går! I får frisk luft og moderat motion, som øger energiniveauet. Walk and talk har også andre kvaliteter, som man ikke kan opnå ved blot at sidde overfor hinanden ved et bord. På en walk and talk løftes kommunikationen op på et andet niveau, som vil løfte slutresultatet af mødets formål. 

Yoga

Nogle virksomheder har en fast dag om ugen, hvor der tilbydes yogaundervisning til hele organisation. Det styrker relationerne, og så er det tilmed sundt for helbredet. Yogaundervisningen kan enten foregå på arbejdsstedet eller fra et onlinekursus, som virksomheden har købt og tilpasset deres behov og ønsker. Se mere på Cathrine Yoga, som udbyder disse onlinekurser. 

Løbeklubber

Løbe- og gåklubber vinder mere og mere ind på de danske arbejdspladser. Det er gratis motion, som styrker relationer mellem kollegaer på tværs af enheder, afdelinger, teams, mellem ansatte og ledelsen mv. 
En god måde, hvorpå en arbejdsplads kan støtte op omkring dette er ved at tilbyde at betale løbetøjet, drikkedunke, ved at stille lokaler til rådighed mv. 

Elastiktræning

Elastiktræning kan være med til at forebygge dårlig nakke, skulder og arme. Det kan blot være små øvelser hver dag, der skal til for at forebygge, at en medarbejder er nødsaget til at gå til kiropraktor eller fysioterapeut. 

Motionsrum

På nogle arbejdspladser har man indrettet motionsrum til fri afbenyttelse for hele organisationen, som kan bruges før, under og efter en arbejdsdag. Det skaber relationer på tværs af organisationen, ligesom det forøger medarbejdernes trivsel og sundhed. 

Hjernegymnastik

Mindfullness er et effektivt værktøj til at få mere mentalt overskud. På nogle arbejdspladser har man valgt at indføre mindfullness-øvelser dagligt eller flere gange om ugen. Øvelserne skaber ro og balance på den mentale og fysiske front, og de giver medarbejderne en pause, som giver fornyet energi til dagens arbejdsopgaver.

Motion på jobbet

Sæt motion på dagsorden og øg trivslen og arbejdsglæden hos dine kollegaer!


All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.