Holder I pauser på din arbejdsplads?

Lav en pausekultur på arbejdspladsen

Pausekultur har relevans for:
 • Hvordan din trivsel og arbejdsglæde højnes eller mindskes i løbet af en arbejdsdag
 • Om du er produktiv
 • Om du har overblikket
 • Om du kan koncentrere dig
 • Om du er i stand til at præstere
Idet pauser skaber:
 • God energi til krop og hjernen
 • Mulighed for at skabe relationer
 • Overskud
 • Glæde
 • Overblik
 • Øget produktivitet
 • Mindre stress
 • Balance i løbet af en arbejdsdag
 • Energi til at lave ting, når din arbejdsdag er slut
 • Bedre humør
I virksomheder, hvor pauser er sjældne eller ikke-eksisterende, vil sygefraværet være større end i virksomheder, som har en formaliseret pausekultur. Hvis vi ikke holder pauser i løbet af en arbejdsdag, vil det kunne medføre:
 • Anspændthed i muskler
 • Koncentrationsbesvær
 • Udbrændthed
 • Stress-symptomer
Konsekvensen af manglende pauser er, at medarbejderne får flere sygedage, og trivslen og arbejdsglæden hos de enkelte medarbejdere vil dale betydeligt. Det giver flere fejl i arbejdsopgaverne, flere konflikter imellem medarbejderne og produktiviteten sættes ud af spil.

I de virksomheder, hvor der er en formaliseret pausekultur, føler medarbejderne større trivsel og arbejdslyst. Pauser i løbet af en arbejdsdag betyder også, at medarbejdernes indsats anerkendes og giver fornyet energi til at løfte en kerneopgave, danne gode relationerne blandt kollegaerne og optimere evnerne til at præstere og håndtere arbejdsopgaverne i løbet af en dag. Det giver arbejdsglæde og et sundt og godt arbejdsmiljø.

De fleste virksomheder vil deres ansatte det godt og ikke mindst give de bedste betingelser ud fra de ressourcer og muligheder, der er. Desværre ser tendensen ud til, at stigende travlhed på arbejdspladserne gør, at der ikke afholdes pauser i løbet af en arbejdsdag. Det kan være svært at komme tilbage på et sundt spor med formaliserede pauser og en kultur, hvor det er naturligt at gå til frokost, holde kaffepauser mv. Derfor har jeg valgt at lave en idékasse til at komme godt i gang med pauserne. Se idékassen nederst i blogindlægget.

I det næste afsnit er der beskrevet en case fra et call center, som havde haft travlhed over en længere periode. Deres pauser var blevet færre og færre, og reaktionerne begyndte at sætte sine spor.


Idéer til pauser

Pauser skaber relationer og er godt for trivslen blandt kollegaerne. Den skal gælde for alle og være en del af jeres nedskrevne pausekultur. 


Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoachingforløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Køb stressbolde til pauserne

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.