Bæredygtig indretning

En bæredygtig indretning handler om at skabe gode omgivelser for kollegaerne. Det skal være en indretning, der tager hensyn til miljøet, men det skal også være omgivelser, som øger trivslen hos den enkelte medarbejder. Et godt fysisk arbejdsmiljø er dermed med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, som formår at holde på de dygtige medarbejdere. Det skaber menneskelig og økonomisk værdi!

TIPS TIL BÆREDYGTIG INDRETNING

 • Nedsæt et udvalg, der skal komme med tips og idéer til at spare på forbruget
 • Involvér gerne hele organisationen – måske sidder rengøringsassistenten med en god idé, som både er miljøbesparende og en økonomisk gevinst.
 • Kommunikér ud i organisationen og lad det blive en kultur på jeres arbejdsplads. På den måde får I skabt et brand, som bliver et stærkt fortrin til en fremtidig arbejdsplads.

Hold møder via Skype

Hvis I har mange interne møder, som afholdes på forskellige locations, kan det være hensigtsmæssigt at indføre en god kultur om at afholde Skypemøder i stedet for at mødes face-to-face. Det skal selvfølgelig give mening i forhold til mødets art, men gør I brug af Skype, kan I spare på kørslen til og fra locations.

Undgå unødigt emballage og plastik

Undgå at have engangsservice. Brug i stedet porcelæn, saftevandskander af glas osv. Tænk over nogle smarte og genbrugelige løsninger til forsendelse af jeres produkter.

Lav elektroniske visitkort

I skåner miljøet med elektroniske visitkort. Hvis der fortsat er behov for fysiske visitkort, vil det være hensigtsmæssigt at få dem trykt i et miljøvenligt materiale. I bør endvidere undgå at få produceret for mange ad gangen.

Sluk lys og elektronik

Gennemgå alle de steder, hvor det er muligt at slukke for lys, computer og andet elektronik, som ikke behøver at være tilsluttet, når arbejdsdagen er slut. Sæt lysføler på og udskift til sparepærer i lamperne. I kan også opnå en stor besparelse ved at tjekke, om I har gamle køleskabe stående tilsluttet i kælderen, som aldrig bliver brugt. Alle foranstaltninger kan være besparende.

El-cykler og el-biler

Hvis I som arbejdsplads har transportmidler til rådighed til udkørende arbejdsopgaver, kan det være hensigtsmæssigt at udskifte til el-biler og el-cykler. Det skåner miljøet har yderligere den fordel, at el-biler er billigere i drift, vægtafgift mv. Ved at udskifte til de mere bæredygtige biler sender I samtidig et godt signal til kunder og omverdenen generelt.

Støt det lokale samfund

Køb varer lokalt – gør noget for miljøet! Uanset indkøb, kan det være et godt bæredygtigt initiativ at købe lokalt. Støt op om nærsamfundet og spar på miljøets ressourcer.

Bæredygtig produktion af produkter

Sæt fokus på bæredygtig produktion af jeres produkter. Dette handler ikke kun om at udskifte til mere miljørigtige materialer, men lige så meget om at sikre, at de mennesker, som producerer varen, har ordentlige vilkår.

Kør sammen eller benyt offentlig transport

Lav samkørselsordninger på arbejdspladsen. Opfordr og oplys kollegaerne om, at det er nemt og hurtigt at arrangere.

Undgå madspild

Hvis I har en kantine, kan en idé være, at personalet sørger for at anvende gårsdagens rester fremfor at lave nye retter hver eneste dag. I stedet for at smide mad ud kan det evt. gives væk til lokale foreninger, der samler overskydende mad ind fra virksomheder og deler det ud til udsatte borgere. Det kan også være en idé at give kollegaerne mulighed for at købe mad med hjem til deres familier.

 

Affaldssortér

Det er et større system at få indført affaldssortering på arbejdspladsen, og det kan ikke foregå ved de små skraldespande ved skrivebordene. Fjern derfor medarbejdernes individuelle skraldespande, og lav i stedet fælles sorteringsskraldespande på gangen eller i kantinen.

Det er ikke nemmere, og det skal medarbejderne heller ikke bildes ind. Men det betyder, at skraldet kommer i de rigtige spande til forbrænding eller genanvendelse.

Skab gode omgivelser

At skabe gode omgivelser på arbejdspladsen er vigtigt for at optimere medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Indretningen af kontorlandskaber kan, udover en visuel tilfredstillelse, give en følelse af god energi. 

En virksomhed, som har inviteret naturen indenfor, er IBC Innovationsfabrikken i Kolding, som har inkorporeret stimulerende omgivelser i form af en voliere med fugle, rislende vand og grønne planter. Det blev i første omgang indført for at diffusere lyd og forbedre akustikken, men de grønne planter, fuglene og vandet er også med til at øge velværen.

Indret med planter, det giver ilt til rummet og et visuelt lækkert miljø

Vidste du at…

Et ’grønt’ arbejdsmiljø betyder øget produktivitet?
Et feltstudie lavet af forskere fra University of Exeter viste, at produktiviteten blev øget med 15%, efter man introducerede ’grønne’ kontorlandskaber hos to store virksomheder i hhv. Storbritannien og Holland. Forskerne bag studiet undersøgte efterfølgende medarbejdernes perception af indeklimaet, deres koncentration og deres arbejdsglæde ved at observere deres produktionsniveau.

Vidste du at:

Sensoriske stimuli skærper ens koncentration og velvære?
Ifølge ’Journal of Environmental Psychology’ er de fleste mennesker genetisk disponeret med et behov for at være i kontakt med naturen. En undersøgelse viste, at dét at kigge på et billede af et naturlandskab i 40 sekunder fik hjernen til at slappe af. Dårlig koncentrations- og opmærksomhedsevne er to centrale bivirkninger af stress – det betyder også, at ens sind bliver mere eller mindre nedslidt, og der har forskning vist, at hjernen bliver ”genopladt”, når man interagerer med naturen – uanset om det er en gåtur i grønne omgivelser eller ved at sidde i grønne kontorlandskaber.

Vidste du at:

At grønne planter og vinduer med udsigt til natur kan øge medarbejdernes trivsel med helt op til 13%?

Derfor kan det være en god idé at overveje, om kontoret skal dekoreres med fine planter, som kan øge trivslen og udgøre en flot dekoration. Rigtig mange ansatte har ikke adgang til grønne områder eller planter på kontoret. Med en arbejdsuge på 37 timer bliver vores adgang til naturen begrænset. Planternes evne til at motivere og gøre medarbejderne mindre stressede bør I som virksomhed se nærmere på, når I arbejder med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Hvordan kommer I i gang?

Når I skal arbejde med det fysiske arbejdsmiljø, er indretningen og de ergonomiske ting vigtige. Det er bl.a. væsentligt, at arbejdspladsen er indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Udover at arbejdspladsen skal være sikker, skal rammerne om arbejdspladsen også være i orden. 

Det er bl.a. vigtigt at tage hensyn til følgende faktorer: 

 • Indeklimaet skal have en tilpas temperatur. Læs mere på www.amid.dk s og download AT-vejledning her.

 • Manglen på dagslys/kunstigt lys skal ikke forhindre, at arbejdet ikke kan udføres ordentligt. Læs mere her og AT-vejledninger om kunstig belysning her. 

 • Støjniveauet skal være på det lavest mulige niveau – og absolut ikke være til gene for medarbejdernes udførsel af opgaver. Læs mere på www.amid.dk og download AT-vejledningen om støj på arbejdspladser her

 • Arbejdspladsen indretning har ligeledes betydning for kollegaernes trivsel og arbejdsglæde. Læs mere på www.amid.dk og download AT-vejleding om arbejdspladsens indretning og inventar her. 

Med planter og grønne omgivelser på arbejdspladsen vil I som virksomhed opleve:

 • Øget produktion
 • Øget trivsel blandt kollegaer
 • Øget arbejdsglæde
 • Øget energi

 

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Læs om FN’s verdens mål, herunder bæredygtighed

I 2015 vedtog verdens lande 17 verdensmål, som er gensidigt afhængige, idet de balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – nemlig de økonomiske, sociale og miljømæssige. Læs mere om verdensmålene her:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene Styrk arbejdsmiljøet nemt og strategisk med denne guide

VOPPL-modellen kan blive jeres unikke metode til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på en nem og overskuelig måde.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.