LAV STRATEGISKE HANDLEPLANER MED VOPPL-VÆRKTØJER 

KAN ANVENDES AF ALLE FAGGRUPPER

Når en arbejdsplads skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan det være en god idé at vælge en metode, som hjælper dem gennem processen fra start til slut. 

VOPPL-modellen er en metode til at lave systematiske handleplaner i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Ved at følge VOPPL-modellens 5 trin: VIDEN, OVERBLIK, PLAN, PROCES og LÆRING, kommer man hele vejen rundt om hvert emne. På den måde udarbejdes der en strategisk handleplan, hvor man identificerer, håndterer og forebygger til gavn for det gode arbejdsmiljø.

Alle 5 trin har hver deres funktion til at styre kunden gennem arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Både før, under og efter en proces sættes i gang. Samtidig vil kunden blive konkret på, hvem der gør hvad, hvornår, årsag, og hvordan tingene skal gøres. 

Kunden bliver også bevidst om vigtige faktorer som f.eks. kommunikation og inddragelse af hele organisationen på alle niveauer, hvordan det gøres, og hvornår det giver mening at gøre det. Uanset hvilken branche eller fagområde kunden arbejder med eller har behov for at udvikle, kan VOPPL-modellen anvendes til kundens virkelighed.

Med VOPPL-modellen som metode kan kunden sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det øger trivslen, arbejdsglæden, produktiviteten og virksomhedens konkurrenceevne i fremtiden, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.


LET’s VOPPL!

 • Overskueligt værktøj 

 • Håndterbart

 • Kan omsættes til netop jeres virkelighed

 • Kan anvendes af alle faggrupper

 • Guide til at omsætte viden til handling medfølger

 • Et værktøj som gør jer konkrete i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

VOPPL-brætspil

Let’s VOPPL det psykiske arbejdsmiljø

LET’S VOPPL-BRÆTSPIL:
– jeres strategiske værktøj 

Brætspillet giver jer viden og overblik over VOPPL-modellens 5 trin, til at kunne arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø. 

De 5 trin har hver deres formål og imødekommer vigtige elementer til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet og dermed kunne optimere trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

I er meget velkomne til at kontakte os for rådgivning, pris og yderligere information. 
Mail: info@trivselogarbejdsglaede.dk
Tlf.: +45 31 31 60 19

Brug VOPPL-brætspillet, når I skal: 

 • Have indblik i, hvordan I udarbejder strategiske handleplaner

 • Bruge et effektivt værktøj til at blive systematiske i arbejdet med arbejdsmiljøet

 • Have et arbejdsredskab, hvor ledere, medarbejdere, tillidsvalgte, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/organisationer/grupper kan arbejde mod et fælles mål på arbejdspladsen

 • Spare penge på en ekstern konsulent

 • Optimere trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen

 • Når I gerne vil stå som en stærk og konkurrence dygtig organisation


Fakta om VOPPL-brætspil

Kort om spillet:
Spillet er en hjælp til at blive skarpe på VOPPL-modellen og dens 5 trin, som giver jer værktøjet til at kunne lave strategiske handleplaner. Med metoden kommer I hele vejen rundt om arbejdet med at håndtere og forebygge eksempelvis stress på arbejdspladsen.

Formål: 
At kunne arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø. 

Mål:
At kunne anvende VOPPL-modellens metode til at blive skarp på udarbejdelsen af en handleplan – til gavn for jeres optimering af det psykiske arbejdsmiljø. 

Varighed:
1,5 time 

Målgruppe:
Ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/grupper, tillidsvalgte og medarbejdere inden for alle faggrupper.

Hvornår: 
Temadage, workshop og på udvalgsmøder, hvor I ønsker at få hjælp til at lave skarpe handleplaner.

Antal deltagere:
5 eller 10, hvor I sidder to og to pr. felt

Lav strategiske handleplaner med VOPPL-guiden, trin for trin

Når en arbejdsplads skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, kan det være en god idé at vælge en metode, som hjælper jer gennem processen fra start til slut. 

VOPPL-modellen er jeres værktøj til at arbejde systematisk med det psykiske arbejdsmiljø og rammesætte jeres strategiske handleplaner. 

Ved at følge VOPPL-modellens 5 trin: Viden, Overblik, Plan, Proces og Læring, kommer I hele vejen rundt. I bliver specifikke, konkrete og skarpe.

Denne VOPPL-guide gør jeres arbejde enkelt, idet den trin for trin guider jer til at udarbejde strategiske handleplaner.

Du kan forudbestille VOPPL-brætspillet på info@trivselogarbejdsglaede.dk

Memory-dialogspil

Lær hvordan VOPPL-modellen fungerer, og hvordan I kan arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø på en sjov og let måde!

Når I skal arbejde med strategiske handleplaner, kan I anvende memory-spillet til at gøre emnet mere overskueligt og nemt at tale om.

Kontakt os for yderligere information:
Info@voppl.dk

Fakta om Memory-spillet: 

Kort om spillet:
Spillet er en hjælp til at blive skarp på VOPPL-modellen og dens 5 trin, der giver jer værktøjet til at  lave strategiske handleplaner. Med metoden kommer i hele vejen rundt, når I skal håndtere og forebygge eksempelvis stress på arbejdspladsen.

Formål: 
At kunne arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø. 

Mål: At kunne anvende VOPPL-modellens metode til at blive skarp på udarbejdelsen af en handleplan til gavn for jeres optimering af det psykiske arbejdsmiljø. 

Varighed:
1,5 time 

Målgruppe:
Ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/grupper, tillidsvalgte og medarbejdere indenfor alle faggrupper.

Hvornår: 
Temadage, workshop og på udvalgsmøder, hvor I ønsker at få hjælp til at lave skarpe handleplaner.

Antal deltagere:
2 – 6 deltagere 

Match-dialogspil

Lær hvordan VOPPL-modellen fungerer, og hvordan I kan arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø på en sjov og let måde!

Når I skal arbejde med strategiske handleplaner, kan I anvende match-dialogspillet til at gøre emnet mere overskueligt og nemt at tale om.

Kontakt os for yderligere information:
Info@voppl.dk

Fakta om Match-spillet: 

Kort om spillet:
Spillet er en hjælp til at blive skarp på VOPPL-modellen og dens 5 trin, der giver jer værktøjet til at  lave strategiske handleplaner. Med metoden kommer i hele vejen rundt, når I skal håndtere og forebygge eksempelvis stress på arbejdspladsen.

Formål: 
At kunne arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø. 

Mål: At kunne anvende VOPPL-modellens metode til at blive skarp på udarbejdelse af en handleplan til gavn for jeres optimering af det psykiske arbejdsmiljø. 

Formål: 
At kunne arbejde strategisk med det psykiske arbejdsmiljø. 

Varighed:
1,5 time 

Målgruppe:
Ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/grupper, tillidsvalgte og medarbejdere indenfor alle faggrupper.

Hvornår:
Temadage, workshop og på udvalgsmøder, hvor I ønsker at få hjælp til at lave skarpe handleplaner.

Antal deltagere:
2 – 6 deltagere 

LET’S VOPPL arbejdsmiljøet
– Jeres dialog er guld værd

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.