Trivsel og arbejdsglæde

– Jeres dialog er guld værd!

Skab trivsel allerede i dag – få glade og sunde medarbejdere, der glæder sig til at gå på arbejde.

God trivsel genererer arbejdsglæde. Trivsel og arbejdsglæde er ikke en engangsimplementering, men skal kontinuerligt plejes, holdes ved lige og optimeres. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen har en konkret plan for, hvordan den har tænkt sig, at arbejdet med trivslen skal forløbe. Det er ledelsen, der skal gå forrest med implementeringen af indsatser – ledelsen skaber rammerne for, at et fælles arbejde kan finde sted.

Trivsel handler ikke blot om at sikre et godt psykisk miljø på arbejdspladsen, men det er i høj grad også de fysiske rammer, der skal være i orden. Der skal være et sundt og godt arbejdsrum, hvor lys, lyde og luft spiller sammen på en sådan måde, at der er plads til produktiviteten.

Når vi trives, udvikler vi os. Vi bliver mere motiverede, produktive, tillidsfulde og kreative, hvilket alt sammen kommer virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne til gode – i sidste ende kan det aflæses på bundlinjen. Det giver ydermere menneskelig profit, idet sygefraværet vil falde, og mobning, konflikter og stress på arbejdspladsen vil blive udfaset.

Skal trivsel og arbejdsglæde være gennemgående på alle landets arbejdspladser, handler det om at skabe en positiv bølgeeffekt, hvor arbejdsmarkedet sætter fokus på alt dét, der rent faktisk virker. Fokus skal ikke være på dét, der ikke fungerer, men derimod på de ting, vi gerne vil have ud af en arbejdsdag – make my day happy!


Det gode arbejdsmiljø

Det gode arbejdsmiljø handler om både de fysiske og de socialorganisatoriske rammer på arbejdspladsen. 

Den skabes igennem arbejdsfællesskaber, hvor der er plads til alle og hvor samarbejde, tillid og retfærdighedsfølelsen er til stede. 

Det er løbende proces og fremtidens arbejdspladser med høj trivsel og arbejdsglæde, vil have stærke kort på hånden i forhold til, at bevare de dygtige kollegaer og kunne vækste og udvikle innovative løsninger, til gavn for kollegaerne og virksomhedens bundlinje. 
– og skabes gennem et arbejdsfællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor samarbejde, tillid og retfærdighed er til stede. 

Det handler om at have øje for de fysiske og psykiske udfordringer, som kan være med til at give dårlig trivsel. 

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud hos jer?

Et godt arbejdsmiljø: 

  • Forekommer på arbejdspladser, hvor der er balance mellem krav og ressourcer, hvor der er en klar og tydelig rollefordeling, og hvor der er tillid mellem kollegaer, teams og afdelinger.

  • Er virksomhedens nøgle til at få glade og trivselsfyldte medarbejdere, som glæder sig til at komme på arbejde. Det er tilmed medarbejdere, som er rustede til at varetage deres arbejdsgaver, uden at de føler sig overbebyrdede.
  • Skaber glade medarbejdere, som føler sig trygge og værdsatte. De bliver kreative, produktive, tillidsfulde og stolte af deres arbejde, hvilket øger virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne.
  • Skaber mindre sygefravær, mobning, konflikter og stress på arbejdspladsen.
  • Indeholder mange facetter, hvilket stiller krav til en arbejdsplads. Det betyder, at arbejdspladsen har brug for strukturelle handleplaner i form af APV, trivselsmålinger og indsatser, som alle er med til at optimere og understøtte, at der hersker et godt psykisk arbejdsmiljø.
  • Skabes via et samspil af kollegaerne på tværs af organisationen, hvor ledelsen går forrest med implementeringen af indsatser. Det er altså ledelsen, der skaber rammen for, at det psykiske arbejdsmiljø optimeres og løftes i fællesskab.

Trivselspolitik

Book et foredrag – opnå viden og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge trivsel på arbejdspladsen. 

Læs om foredragene her. 

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvorvidt det er et foredrag eller et kursus, der vil fungere bedst til netop dit formål. 

Kurserne er til dig, som: 
Arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, hvad enten du er chef, mellemleder, medarbejderrepræsentant i et arbejdsmiljøudvalg, HR-medarbejder eller andet – alle er velkomne.

Trivselsmålinger – en del af APV

Trivselsmålinger kan fungere som et supplerende element til APV-arbejdet, hvorved I bliver helt specifikke i arbejdet med trivslen på arbejdspladsen. 

Trivselsmålinger håndteres via skemaer og dialogmøder, og arbejdspladsen vælger den form, der passer bedst til netop deres arbejdssted. 

Trivselssamtaler

Book et foredrag – opnå viden og værktøjer til at identicere, håndtere og forebygge trivsel på arbejdspladsen. 

Læs om foredragene her. 

Kontakt mig endelig, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvorvidt det er et foredrag eller et kursus, der vil fungere bedst til netop dit formål. 

Kurserne er til dig, som: 
Arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, hvad enten du er chef, mellemleder, medarbejderrepræsentant i et arbejdsmiljøudvalg, HR-medarbejder eller andet – alle er velkomne.

Skab fokus på: 

Samarbejde, retfærdighed og tillid

Det skaber en sund og stærk kultur på en arbejdsplads. Trivslen og arbejdsglæden stiger, og virksomheden får et stærkt fundament til at løfte kerneopgaverne i fælleskab. 

Det får I med social kapital, læs om kurser og foredrag her.

Foredrag

Book et foredrag – opnå en generel viden om trivsel og arbejdsglæde samt værktøjer til implementeringen på jeres arbejdsplads. Ønsker I et mere dybdegående kendskab til emnet, anbefaler vi, at I booker en workshop, hvis form lader jer arbejde ’hands-on’ med emnet, som på den måde kommer langt mere ind under huden.

Et foredrag varer mellem 1-3 timer afhængig af mål og formål. Kontakt os gerne for at aftale, hvordan oplægget skal tilrettelægges, så det passer til netop jer.

Det gode arbejdsmiljø vedkommer alle. Hvad enten du er chef, mellemleder, medarbejderrepræsentant i et arbejdsmiljøudvalg, HR-medarbejder eller noget helt andet, er du meget velkommen til at booke et foredrag. 

____________________
Kontakt 
MAIL: info@trivselogarbejdsglaede.dk 
MOBIL: +45 31 31 60 19

Workshops

Book en workshop – opnå masser af viden og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen. 

Workshops er til dig, som ønsker: 
– At arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
– At opnå viden om, hvad trivsel og arbejdsglæde konkret er
– At finde ud ud, hvordan det bedst håndteres på arbejdspladsen

Det gode arbejdsmiljø vedkommer alle. Hvad enten du er chef, mellemleder, medarbejderrepræsentant i et arbejdsmiljøudvalg, HR-medarbejder eller noget helt andet, er du meget velkommen til at booke en workshop. 

____________________
Kontakt
MAIL: info@trivselogarbejdsglaede.dk
MOBIL: +45 31 31 60 19

LÆS MERE OM KURSER HER

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Ring og hør nærmere om dine muligheder

Kom godt i gang med at arbejde strategisk med trivsel og arbejdsglæde – send en mail eller ring allerede i dag!

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.