Mobning og seksuel chikane

Krænkende handlinger på arbejdspladsen.

7,8 % af lønmodtagerne har indenfor de seneste 12 måneder følt sig mobbet eller diskrimineret på arbejdspladsen, og under 3% har følt sig udsat for seksuel chikane. Undersøgelsen af 7.700 lønmodtagere er foretaget af VIVE, Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd i 2020.

Krænkende handlinger kan have alvorlige konsekvenser for den, der udsættes for enten mobning, diskrimination eller seksuel chikane. Det kan føre til fx stress og depression.

Vær skarp på jeres rammer for, hvad jeres arbejdsplads accepterer, og sørg for at have udarbejdet klare retningslinjer for, hvordan I identificerer, håndterer og forebygger mobning, diskrimination og seksuel chikane på jeres arbejdsplads.

Vær opmærksom på reaktionerne hos din kollega

Krænkende handlinger kommer ikke altid frem i lyset med det samme. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvis en kollega har en eller flere af nedenstående reaktioner:

 • Virker trist
 • Lavt selvværd 
 • Indesluttethed
 • Let til tårer 
 • Har stresssymptomer – se dem her 
 • Virker nervøs eller usikker
 • Begynder at lave fejl i sit arbejde
 • Isolerer sig 
 • Er ofte fraværende/sygemeldt
 • Virker energiforladt
 • Virker irritabel
 • Har kort lunte

Forebyg mobning og seksuel chikane

 • Lav en mobbepolitik
 • Skab fokus på emnet, tal åbent om emnet og involvér hele organisationen
 • Sæt mobning på som et fast punkt i APV-arbejdet (arbejdspladsvurdering)
 • Anvend anerkendende kommunikation i hele processen
 • Følg op på alle de dele, som I sætter i gang
 • Hent hjælp fra eksperter

Husk, at der findes forskellige former for mobning – alle dele skal med i jeres arbejde med emnet

Arbejdstilsynets definition på krækende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre

Bemærk at listen ikke er udtømmende
Kilde: www.at.dk

OBS! Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som udøves af personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomheden, fx borgere og kunder, er arbejdsrelateret vold.

Identificér, håndter og forebyg mobning og krænkelse handlinger på arbejdspladsen.
Kontakt os for yderligere info.

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.