Fremtidens arbejdsplads


Fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads er innovativ og har teknologisk snilde. Enhver branche bør agere ud fra den huskeregel, der siger, at det, der er nyt i dag, er gammelt i morgen. Nye arbejdsgange og arbejdsprocesser er allerede godt på vej ind på det danske arbejdsmarked. Det er en spændende rejse, men den kræver, at vi begynder at tænke anderledes – både i forhold til ledelsens rolle og virksomhedens konkurrencedygtighed. Vi lever i en brydningstid, og vi står overfor en transformation af arbejdspladsen, som vi kender den i dag.

Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud?

Fremtidens arbejdspladser kommer i højere grad til at benytte sig af freelancere, som er rekrutteret ud fra deres specifikke kompetencer, som kan bruges til kortere og mere projektorienterede opgaver. Sprogbarrierer vil aldrig blive en hindrende faktor, idet worldwide-teknologien gør det muligt, at man med ét klik kan få oversat ét sprog til et andet. Fremtidens arbejdsplads er desuden karakteriseret ved et langt større fokus på teknologi og automatisering, som stiller krav til medarbejdernes it-kompetencer. Vi vil se en stor andel af arbejdsopgaver blive erstattet af robotter, hvilket kræver, at arbejdspladsen onboarder deres medarbejdere – det vil sige, at de sikrer sig, at nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen.

Selvom automatisering og kunstig intelligens vil ændre måden, hvorpå vi lever, arbejder og rekrutterer, vil mennesket stadig forblive utrolig centralt på fremtidens arbejdspladser. Der vil til enhver tid og på selv den mest high-tech arbejdsplads altid være brug for:

  • Menneskelige interaktioner
  • Menneskelig empati
  • Et knus, når man begår fejl

Samt inspirerende ledere, som er:

  • Transparente
  • Opmærksomme på deres ansatte
  • Klar over, hvordan den unge generation tænker og føler

Fremtidens arbejdsplads sætter dermed også krav til ledelsesstrukturen. Den unge generation ønsker at være på en arbejdsplads, hvor de kan udvikle sig, hvor de får god energi, hvor trivsel og arbejdsglæde er en del af arbejdspladsens værdisæt, og de går op i, om virksomheden har et bæredygtigt image. Arbejdspladsen skal kunne tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor sundhed er til stede på flere parametre. Den skal blandt andet kunne tilbyde fleksibilitet, tillid og involvering af medarbejderne, som går op i at føle sig anerkendte og i øjenhøjde med deres kollegaer og ledere.

Fremtidens arbejdsplads har: 

Bæredygtig indretning

En bæredygtig indretning handler om, at arbejdspladsen tager hensyn til miljøet – det er både til gavn for medarbejdernes trivsel og for organisationens økonomi. Det kunne eksempelvis ske via besparende el-forbrug, indkøb af el-cykler og el-biler, “stop madspild”-ordninger, elektroniske visitkort osv.

Trivsel og arbejdsglæde

Trivsel er et essentielt nøgleord for at få arbejdsglæde på arbejdspladsen. Trivsel er en individuel følelse, og den skal derfor håndteres ud fra den enkeltes behov. Arbejdet med den gode trivsel er en løbende proces, og det kan blandt andet ske ved at sætte fokus på samarbejde blandt kollegaer, sociale aktiviteter, frugtordninger osv.

Åbne dialoger

En åben dialog skaber et ærligt og involverende miljø. Det har fordele for alle parter i en organisation. En åben dialog er en form for dialog, hvor der er plads til feedback, kreative idéer og individuelle holdninger, og den er båret af anerkendende kommunikation.

Balance mellem privat- og arbejdsliv

Balance mellem privatliv og arbejdsliv skaber overblik, ro og glæde i hverdagen. Du får overskud, mere energi og mod på nye tiltag i dit liv, eksempelvis efteruddannelse, nyt job eller påbegyndelsen af en ny hobby. Arbejdsmæssigt betyder balance, at du bedre vil kunne varetage dine arbejdsopgaver og være i god relation til dine kollegaer.

Transparente ledere

Trivselsfyldte arbejdspladser har transparente ledere, som med en empatisk tilgang til sine medarbejdere formår at sætte rammen for struktur, arbejdsmetoder og arbejdsvilkår generelt. Den gode leder tilbyder fleksibilitet, tillid og involvering af sine medarbejdere, som føler sig anerkendte og i øjenhøjde med deres kollegaer og deres leder.

Strategiske handleplaner

Strategiske handleplaner er det skarpeste værktøj til håndteringen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det skaber en konkret ramme for, hvordan I identificerer, håndterer og forebygger arbejdsmiljøet. Det skaber værdi for arbejdsprocessen, kollegaerne og for organisationen som helhed. 

Innovation og teknologi

Fremtidens arbejdspladser håndterer og skaber nødvendige tiltag inden for innovation og teknologi – både i form af faglig efteruddannelse af personale, netværksgrupper, involvering af medarbejdere samt investeringer i nye arbejdsmetoder, hvor automatisering frigiver plads til kreativitet og udvikling. 

FN’s 17 verdensmål

De 17 verdensmål agerer en søjle for den måde, fremtidens arbejdspladser vil agere på – både i internt og eksternt regi. Verdensmålene vil være grundlaget for den værdi, som en virksomhed ønsker at skabe. Jo flere af de 17 verdens mål, de opfylder, jo bedre. Ved opfyldelsen af verdensmålene vil arbejdspladserne komme til at danne et stærkt fundament, som er med til at skabe værdi, menneskelig kapital og social kapital.

Fleksible arbejdspladser

Fremtidens arbejdsplads har i højere grad fokus på fleksibilitet, hvor man kan vælge at arbejde i det miljø, som understøtter den opgave, man er i gang med at løse. Det kan være hjemme, på jobbet eller andre steder. 

Samtidigt er der indrettet stillezoner/rum, silence-bokse, aktivitetszoner, workshops, lounges, caféer og arealer, hvor naturen er inviteret indenfor. Der skabes masser af fleksibilitet i arbejdsdagen, således at alle kan deltage og skabe gode relationer på tværs af enhederne. 

Fakta

Trivsel og arbejdsglæde

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler både om de psykosociale og fysiske forhold. Det er et strategisk arbejde, som går ud på at optimere trivslen og arbejdsglæden hos kollegaerne. Det handler desuden om at kortlægge arbejdsmiljøet. Dette gør man ved at arbejde strategisk med de tre punkter: identificering, håndtering og forebyggelse.

Det skaber menneskelig og økonomisk kapital til fremtidens arbejdsplads.

Identificering

Her kortlægges arbejdsmiljøet ved hjælp af APV (arbejdspladsvurdering), understøttet af en risikovurdering af, hvor og hvornår, der kan opstå eksempelvis stress, vold mv. En APV skal ligeledes indeholde statistik over sygefravær. Læs mere om APV her. Endvidere kan det være gavnligt at understøtte en APV med en trivselsmåling.

Håndtering

Her foretages der løbende evaluering af indsatser – både før, under og efter processen. Indsatser kan være stresscoaching-forløb, trivselssamtaler eller andet. Det afhænger af det emne, I arbejder med.

Forebyggelse

Her gives der instruktioner til, hvordan arbejdsforholdene skal forebygges – det gælder både de fysiske såvel som de psykosociale forhold. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af stresspolitikker, vejledninger til skærmarbejde mv.

Køb VOPPL-guiden, som trin for trin hjælper jer i mål med at identificere, håndtere og forebygge til gavn for det gode arbejdsmiljø.


All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.