Social Kapital dialogkort

Når I vil optimere relationerne på tværs af organisationen
 

Social kapital skaber relationer på tværs af organisationen, optimerer trivslen og arbejdsglæden samt skaber værdi og produktivitet. Viden om social kapital: Social kapital skaber værdien af samarbejdsrelationerne, så kerneopgaven kan løftes i fællesskab.

Det resulterer i: Højere kvalitet og produktivitet, udvikling af teknologi og digitale løsninger, øget trivsel og arbejdsglæde, mindre udskiftning af ansatte, kerneopgaven løftes bedre og mere effektivt.

Sådan fungerer Social Kapital kortene

I kan bruge Social Kapital dialogkortene på flere måder:

  • Som inspiration til temadage hvor I vil optimere trivsel og arbejdsglæde.

  • Som en aktivitet til en temadag om relationerne på arbejdspladsen.

  • Som led i en APV, hvor I kan anvende og forme spørgsmål fra dialogkortene til APV-spørgsmål.

  • Som et hjælpeværktøj til trivselssamtaler, hvori elementer fra Social Kapital kortene kan indgå.

  • For at optimere produktiviteten.

 

Fakta om Social Kapital dialogkort: 

Kort om spillet:
Spillet er en hjælp til at skabe en åben dialog om Social Kapital på arbejdspladsen og sætte fokus på emner, der er med til at styrke relationerne på tværs af organisationen. Det øger trivslen og produktiviteten.

Formål:
Formålet er at give jer indblik i de emner, som skaber social kapital, og at optimere samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads.

Mål:
Målet er, at I får viden til at lave tiltag, der skaber gode relationer på tværs af enheder, i organisationen og mellem kollegaerne. Det skaber værdi og øger produktiviteten.


Anbefaling: 
I forlængelse af spillet er der udarbejdet en VOPPL-guide, som hjælper jer til at lave retningslinjer for, hvordan I kan udarbejde strategiske handleplaner på arbejdspladsen.
Læs mere om den her

Varighed:
1,5 time 

Målgruppe:
Ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/grupper, tillidsvalgte og medarbejdere inden for alle faggrupper.

Antal deltagere:
2 – 6 deltagere 
Hvis I vælger at spille i større grupper, kan det være fint at udvælge specifikke spørgsmål, som I vil have en fælles dialog om. Det kan eksempelvis være til et personalemøde, en workshop-dag eller lignende.


I kan bruge Social Kapital dialogkortene, når I skal:

Styrke relationerne på tværs i organisationen
Optimere trivsel og arbejdsglæde
Øge produktiviteten
Få inspiration til relationsskabende indsatser
Opnå viden om Social Kapital
Optimere retfærdighed på arbejdspladsen
Optimere samarbejdeevne på arbejdspladsen
Forbedre tillid på arbejdspladsen
Lave teammøder, temadage og arbejdsmiljøindsatser

Køb Social Kapital dialogkort i shoppen

All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.