Social Kapital dialogkort

JERES DIALOG ER GULD VÆRD!

DIALOG KORT – 2 timer – nemt og overskueligt

En åben dialog om emnet giver jer indblik i, hvordan I styrker relationerne på tværs af organisationen og skaber social kapital. 

Når I skaber Social kapital, opbygger og udnytter I stærke relationer i virksomheden. Det skaber en værdi,  i form af  kvalitet og effektivitet – og optimere trivsel og et godt arbejdsmiljø, hvilket øger virksomhedens kapital – bundlinjen.

Det kan eksempelvis være, at I ønsker, at udarbejde eller optimere jeres nuværende, trivselspolitik, stresspolitik eller i gangsætte trivselssamtaler, sociale arrangementer, temadage og andre spændende tiltag.

Kortene gør jeres arbejdsproces med identificering, håndtering og forebyggelse af arbejdsmiljøet, enkelt og overskueligt. Herunder får I handleskemaer, som I kan downloade med kode, som et hjælpeværktøj til jeres indsatser. 

Let´s VOPPL arbejdsmiljøet, til gavn for jeres kollegaers trivsel og sundhed.  

Når I anvender dialogkortene

 • Kan I identificere, håndtere og forebygge trivsel på arbejdspladsen
 • Får I et værktøj der skaber dialog
 • Får I handleskemaer til jeres indsatser
 • Igangsætte indsatser for at optimere trivslen
 • Fokusere på god kommunikation
 • Arrangere workshops, temadage mv.
 • Lave arbejdsmiljøindsatser
 • Som inspiration til udarbejdelsen af en trivselspolitik
 • En systematisk arbejdsgang i optimering af sundhed og trivsel på arbejdspladsen
 • Som en aktivitet til en temadag om trivsel
 • Kan det være et led i en trivselmåling
 • Kan det være et hjælpeværktøj til trivselssamtaler, hvori elementer fra trivselskortene kan indgåJeres resultat af dialogspillet

 • Bliver I skarpere til, at identificere, håndtere og forebygge trivsel og sundhed på arbejdspladsen. 
 • Får I et indblik i, hvor kollegaerne har udfordringer og ikke fungere optimalt på arbejdspladsen.
 • Forebygger I stress
 • Indblik I kollegaernes trivsel og arbejdsglæde
 • Mindre sygefravær
 • Mindre konflikter på arbejdspladser
 • Glade kollegaer der er sunde og har arbejdsglæde

Jeres værdi

GLADERE KOLLEGAERE

KERNEOPGAVEN LØFTES BEDRE OG MERE EFFEKTIVT

EN ARBEJDSPLADS I BALANCE

SAMSPIL MELLEM LEDELSE OG MEDARBEJDERE

STYRKE RELATIONERNE PÅ TVÆRS AF ORGANISTATIONEN

AT I ER EN AKTRAKTIV ARBEJDSPLADS

KAN REKRUTERE OG FASTHOLDE DYGTIGE KOLLEGAER

KAN SKABE EN BÆREDYGTIGUDVIKLINGFakta om dialogkortene:

Kort om spillet:
Spillet er en hjælp til at skabe en åben dialog om trivsel på arbejdspladsen og til udarbejdelsen af strategiske handleplaner med det formål at identificere, håndtere og forebygge til gavn for det gode arbejdsmiljø.

Formål: 
At identificere, håndtere og forebygge trivslen på arbejdspladsen.

Mål: 
At optimere trivslen og arbejdsglæden blandt kollegaerne. 

TID:
2 – 3 timer, afhængig af hvor meget I går i dybden med dialogen. 

Målgruppe:
Ledere, HR-konsulenter, arbejdsmiljøudvalg/grupper, tillidsvalgte og medarbejdere inden for alle faggrupper.

Hvornår: 
På temadage, udvalgsmøder, workshops mv.

Antal deltagere:
2 – 6 deltagere 
Hvis I vælger at spille i større grupper, kan det være fint at udvælge specifikke spørgsmål, som I kan have en fælles dialog om. Det kan eksempelvis være til et personalemøde, en workshop-dag mv.
Husk at afsætte længere tid af, hvis I har mange grupper og alle skal være aktiv i dialogen.

Køb dine trivselsdialogkort her


All rights reserved VOPPL 2018®

Vi sender med
og

Kontakt os

Center for Trivsel & Arbejdsglæde
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand

CVR: 34 97 19 86
Tlf.: +45 31 31 60 19
Mail: info@voppl.dk
DIBS - Payments made easy

Har du spørgsmål?

så kontakt os på 3131 6019, eller info@voppl.dk

Rigtig god dag.